Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen Diarienummer: UD2020/19053

Publicerad

Strategin beslutades initialt för perioden 2016-2020 och omfattade då sammantaget 1,8 miljarder kronor. Strategin förlängs att fortsatt gälla för 2021-2023, med en totalvolym för perioden 2016-2023 om 3,210 miljarder kronor.

Ladda ner:

Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att bidra till att stärka resiliensen, d.v.s. motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbas hårt av konflikten.

Strategin ska även bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i angränsande länder.