Artikel från Utrikesdepartementet

EU och FN hade givarkonferens för Syrien

Publicerad

När EU och FN tillsammans arrangerade den andra givarkonferensen för Syrien i Bryssel samlade deltagarna ihop totalt 4,4 miljarder dollar för 2018 och 3,4 miljarder dollar för 2019-2020 till humanitärt bistånd. Konferensen uttryckte också stöd för det FN-ledda arbetet med fredsprocessen. Kabinettssekreterare Annika Söder representerade Sverige på mötet.

Fredsprocess och humanitärt stöd

På givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid diskuterade deltagarna hur man tillsammans ska kunna stötta det FN-ledda arbetet med att skapa fred i Syrien. I slutdeklarationen betonar alla deltagande länder att de stöttar FN:s arbete med fredsprocessen. De fördömer också att kemvapen används i kriget och understryker vikten av humanitär tillgång till landet. I slutdeklarationen konstaterar de deltagande länderna att det är civilbefolkningen som drabbats hårdast i kriget med ständiga brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Krig i åtta år

Bakgrunden till konferensen är att kriget i Syrien har hållit på i åtta år och det humanitära läget är allt sämre i landet och i flyktingläger i grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet. Över 13 miljoner syrier behöver nu humanitärt bistånd och mer än fem miljoner syriska flyktingar lever i exil.

Deltagare från 57 länder

Det är andra året i rad EU och FN kallar samman till en gemensam konferens för att diskutera det fortsatta arbetet med att skapa fred i landet och för att öka det humanitära biståndet. Totalt var 57 länder representerade tillsammans med tio regionala organisationer och 19 FN-organ.

Producerat av EU-representationen

Mer om givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid