Libanon

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Libanon är goda. Sverige och Libanon upprättade diplomatiska relationer 1947. Sedan inbördeskriget i Libanon finns det en relativt stor grupp exillibaneser i Sverige.

Handeln mellan Sverige och Libanon är begränsad. Sveriges export domineras av verkstadsprodukter och medicinska produkter. Libanons export utgörs främst av livsmedel. Bland annat Ericsson, Atlas Copco och Volvo har kontor i Libanon.

Sveriges regionala strategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika stödjer insatser i Libanon för att främja demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar ekonomisk utveckling och integration samt miljö, klimat och energi. Ett flertal svenska civilsamhällesorganisationer och deras lokala partners verkar i Libanon.

Sverige stödjer även insatser i Libanon kopplade till effekterna av konflikten i Syrien. Dessa omfattar såväl humanitärt bistånd som utvecklingssamarbete. Bland annat inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen (se Syrien) genomförs vissa insatser i Libanon. Sverige stödjer exempelvis flyktingar från Syrien samt utsatta libaneser genom humanitärt bistånd kanaliserat via FN, Röda Korset och andra internationella organisationer. Sverige stödjer även de palestinska flyktingarna i Libanon och regionen, inte minst genom FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar (UNRWA), där Sverige är en av de största givarna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Libanon

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.

 • Libanon – avrådan

  Med anledning av förbättringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 19 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Dagens uppdaterade beslut innebär att avrådan från att besöka ruinerna i Baalbek samt väg nummer 4 mellan Zahle och ruinerna i Baalbek undantas från avrådan. I övrigt är avrådan oförändrad. Avrådan i sin helhet följer nedan. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Syrien inom ett avstånd om 10 kilometer från syriska gränsen, samt till städerna Arsal och Hermel i provinsen Balbeek-Hermel. Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till gränsområdet mot Golanområdet inom ett avstånd om 5 kilometer från den så kallade blå linjen. Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför staden Saida i provinsen Sydlibanon, samt Beiruts södra förorter (stadsdelen Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna. Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och hela distriktet Tripoli i provinsen Nordlibanon; till hela distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle i provinsen Bekaa, samt till de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani, med undantag för staden Tyr och huvudvägen dit. Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger. Avrådan gäller tills vidare.

 • Ny ambassadör i Libanon

  Regeringen har idag utsett Ann Dismorr till ambassadör i Beirut.

 • Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen

  Strategin beslutades initialt för perioden 2016-2020 och omfattade då sammantaget 1,8 miljarder kronor. Strategin förlängs att fortsatt gälla för 2021-2023, med en totalvolym för perioden 2016-2023 om 3,210 miljarder kronor.

 • Rekommendation att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredje­länder om sam­arbete med Eurojust, 2020/21:FPM46

  Faktapromemoria gällande rekom­mendation till rådets beslut om bemyn­digande att inleda förhand­lingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Herce­govina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om sam­arbete mellan Europeiska unionens byrå för straff­rättsligt sam­arbete (Eurojust) och de behöriga myndig­heterna för straff­rättsligt samarbete i dessa tredje­länder.

 • Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen ändras och förlängs till 2023

  Idag beslutar regeringen att ändra och förlänga den regionala strategin för Syrienkrisen, för perioden 2021-2023. Beslutet innebär en genomsnittlig ökning med 110 miljoner kronor per år för att bemöta den försämrade situationen för civila i Syrien och för syriska flyktingar och värdsamhällen i grannländerna.

 • Ny ambassadör i Libanon

  Regeringen har idag utsett Harriet Pedersen till ambassadör i Beirut.

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Libanon

  Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Libanon samt en länk till rapporten i sin helhet.

 • EU och FN hade givarkonferens för Syrien

  När EU och FN tillsammans arrangerade den andra givarkonferensen för Syrien i Bryssel samlade deltagarna ihop totalt 4,4 miljarder dollar för 2018 och 3,4 miljarder dollar för 2019-2020 till humanitärt bistånd. Konferensen uttryckte också stöd för det FN-ledda arbetet med fredsprocessen. Kabinettssekreterare Annika Söder representerade Sverige på mötet.

 • Nya ambassadörer till Sverige

  Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 25 januari 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

 • Ny ambassadör i Libanon

  Regeringen har idag utsett Diana Janse till ambassadör i Beirut.