Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Statsminister Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Stats­minister
Jessika Roswall
Jessika Roswall EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Ungerska parlamentet har röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan

    Det ungerska parlamentet har under måndagen röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan. När beslutet har skrivits under av talmannen och presidenten, samt ratifikationsinstrumentet överlämnats till USA har alla Natoländer godkänt Sveriges ansökan om medlemskap. Efter inbjudan från Natos generalsekreterare kan Sveriges regering besluta att Sverige ska ansluta sig till nordatlantiska fördraget, som är Natos grundläggande dokument. Därefter kan Sveriges anslutningsinstrument överlämnas till USA:s regering, som är så kallad depositarie för fördraget. När det görs blir Sverige medlem i Nato och deltar fullt ut som allierad i organisationen.

  • Statsministern träffade Polens premiärminister

    Statsminister Ulf Kristersson och Polens premiärminister Donald Tusk.
    Sverige och Polen är eniga om behovet av att mobilisera ett starkare stöd till Ukraina. Foto: Krystian Maj/KPRM

    Måndagen den 19 februari besökte statsminister Ulf Kristersson Warszawa för att bland annat träffa Polens premiärminister Donald Tusk. Stödet till Ukraina och kampen mot internationell organiserad brottslighet var några av ämnena som stod på agendan. Med på resan var även justitieminister Gunnar Strömmer.

Innehåll från Statsrådsberedningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1328 träffar.