Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Sverige invalt i internationella sjöfartsorganisationens råd

    Sverige har valts in i rådet till FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Det innebär att Sverige får större möjligheter att påverka den globala sjöfarten och verka för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart med minskade utsläpp.

  • Infrastrukturminister Andreas Carlson värd för möte om luftfartens konkurrenskraft

    Infrastrukturminister Andreas Carlson talar till en publik.
    Infrastrukturminister Andreas Carlson stod värd för mötet för att diskutera luftfartens konkurrenskraft. På mötet deltog företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Onsdag den 15 november träffade infrastrukturminister Andreas Carlson företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Under mötet diskuterades regeringens fortsatta strategiska arbete med att stärka luftfartens konkurrenskraft.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1221 träffar.