Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebar att Sverige under sex månader planerade och ledde arbetet i ministerrådet samt företrädde rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Om Sveriges ordförandeskap 2023

Kort om EU-ordförandeskapet

  • Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad
  • Sverige var ordförande 1 januari–30 juni 2023
  • Som ordförande ledde Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
  • Utöver ministrarna ledde ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet
  • Ordförandeskapet 2023 var Sveriges tredje, Sverige var tidigare ordförande 2001 och 2009

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 135 träffar.