Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Lund Declaration on Maximising the Benefits of Research Data

Publicerad

Deklarationen presenterades när det svenska ordförandeskapet, tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova, stod värd för en konferens om forskningsdata och hur forskningsinfrastrukturer bidrar till nya möjligheter och fördelar för samhället. Konferensen hölls i Lund 19–20 juni 2023.

Ladda ner: