Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Om Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd – eller ministerrådet som det kallas informellt – är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar.

Arbetet inför Sveriges ordförandeskap 2023

Regeringens och Regeringskansliets förberedelsearbete inför ordförandeskapet är igång och kommer successivt att intensifieras.

Aktuellt

  • Tolkarna viktig del av Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    En person sitter i ett tolkbås och gestikulerar. Utanför syns personer sittande vid bord placerade i en stor fyrkant.
    Tolkning pågår under ett EU-möte. Europeiska kommissionen

    Flera av mötena i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 kommer att tolkas till olika språk. Det slås fast i ett avtal om samarbete mellan det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionens generaldirektorat för tolkning.

  • Hans Dahlgren om Sveriges EU-ordförandeskap

    Nedräkning pågår. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd. Se EU-minister Hans Dahlgren förklara vad ett ordförandeskap innebär för Sverige.

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.