Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Om Sveriges ordförandeskap 2023

Ordförandeskapets officiella webbplats

Kort om EU-ordförandeskapet

  • Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad
  • Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023
  • Som ordförande leder Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
  • Utöver ministrarna leder ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet
  • Det är Sveriges tredje ordförandeskap, Sverige var tidigare ordförande 2001 och 2009

Genvägar

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU

Under ordförandeskapet är EU:s gemensamma intresse i fokus, men det kommer också finnas möjlighet för Sverige att lyfta svenska prioriteringar.

Norrsken över en klar stjärnhimmel
Norrsken i Tarfala, Kiruna kommun. Foto: Gustaf Emanuelsson/Folio

Möten under ordförandeskapet

Under sex månader kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Ordförandeskapet i sociala medier

Under våren 2023 kan man följa Sveriges ordförandeskap på Twitter, Instagram och LinkedIn.

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 118 träffar.