Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Ansvariga statsråd
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Aktuellt

  • Det svenska ordförandeskapet i fokus under Europaparlamentets besök i Stockholm

    Regeringen träffade den 30 november Europaparlamentets talmanskonferens som besökte Stockholm med anledning av det kommande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

  • Nedräkning inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    Det är nu mindre än två månader kvar tills Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Under första halvåret ska Sverige hålla i ordförandeklubban vid cirka 2000 möten på olika nivåer inom EU:s ministerråd och driva EU:s agenda framåt.

Kort om EU-ordförandeskapet

  • Sverige är ordförande 1 januari – 30 juni 2023.
  • Som ordförande kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
  • Utöver ministrarna kommer ungefär 200 svenska tjänstepersoner att leda olika arbetsgrupper i rådet.
  • Sverige har tidigare varit ordförande 2001 och 2009.

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad. Under hösten 2022 är Tjeckien ordförande.

Om Sveriges ordförandeskap 2023

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Den allmänna politiska inriktningen

Under ordförandeskapet är EU:s gemensamma intresse i fokus, men det kommer också finnas möjlighet för Sverige att lyfta svenska prioriteringar.

Norrsken över en klar stjärnhimmel
Norrsken i Tarfala, Kiruna kommun. Foto: Gustaf Emanuelsson/Folio

Möten under ordförandeskapet

Under sex månader kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige.

Medarbetare från kommunikationssekretariatet för EU-ordförandeskapet 2023
Medarbetare från kommunikationssekretariatet för EU-ordförandeskapet 2023 Foto: Axel Öberg/Regeringskansliet

Förberedelsearbetet

Förberedelsearbete inför ordförandeskapet är i gång. Ambitionen är ett klimatsmart och digitalt, kostnadseffektivt samt kommunikativt och transparent ordförandeskap.

Foto: Axel Öberg/Regeringskansliet

Trio med Frankrike och Tjeckien

De tre medlemsländerna som innehar ordförandeskapet under en 18-månadersperiod kallas för ”ordförandeskapstrio”. Sverige är i trio tillsammans med Frankrike och Tjeckien och sist ut som ordförande av de tre länderna.

Foto: Regeringskansliet

Sveriges ordförandeskap i sociala medier

Under våren 2023 kommer Sveriges ordförandeskap att finnas i flera sociala medier. Tills dess kommer regeringskansliets och EU-representationens Twitterkonton att skriva om ordförandeskapet.

Foto: Europeiska rådet

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd – eller ministerrådet som det även kallas – är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar.

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.