Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 ett samlat grepp om det viktiga arbete som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället inom dessa frågor.

Ansvariga statsråd
Paulina Brandberg
Gunnar Strömmer
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
 • Skolverket ska genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet

  Antisemitism är ett växande problem i samhället som bland annat påverkar barn och unga. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet för att identifiera vilka problem och behov som finns.

 • Fokus på arbetet mot rasism när Paulina Brandberg träffade civilsamhället

  • Statssekreterare Martin Andreasson och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hälsar på representanter från civilsamhället.

   Statssekreterare Martin Andreasson och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hälsar på representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  Den 13 december bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in till ett sakråd om det nationella arbetet mot rasism. På mötet, som syftade till fördjupad kunskap och breddade perspektiv om rasism, deltog ett 20-tal organisationer från civilsamhället.

Innehåll om Samlat grepp mot rasism och hatbrott

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 87 träffar.