Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen genomför ett omtag kring frågorna om cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen påbörjar nu ett omtag kring frågorna som rör omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Som ett första steg i omläggningen utser regeringen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Caroline Andermatt, VD på Myrorna, utses till ny vice ordförande för att ge delegationen ett tydligare näringslivsfokus.

Ladda ner:

– Både Mattias Philipsson och Caroline Andermatt är erfarna ledare, som bedrivit ett framgångsrikt arbete för ökad cirkularitet inom industrin respektive detaljhandeln. Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att vara en katalysator för det svenska näringslivets utveckling av affärsmässiga cirkulära lösningar. Vi behöver se en förstärkning av cirkulära materialflöden, med nya cirkulära affärsmodeller som tar hänsyn till hela värdekedjan och som framgångsrikt kan skalas upp och ta plats på marknaden. Hållbarhet kan inte bara handla om enskilda projekt - det måste utgöra hela kärnverksamheten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin är avgörande för såväl miljön som klimatomställningen och ett viktigt verktyg för att öka både resurseffektivitet och svensk konkurrenskraft. Näringslivets motivation och drivkrafter spelar en viktig roll för att det ska lyckas.

Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi pekar ut riktningen för att ställa om produktion, konsumtion och affärsmodeller till giftfria, fossilfria och cirkulära materialkretslopp.

– Jag ser fram emot att följa delegationen för cirkulär ekonomis arbete under Mattias Philipssons ledning och att själv få vara involverad i det arbetet. Nu påbörjas ett nytt kapitel i svensk miljöpolitik, med fokus på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I Delegationen för cirkulär ekonomin ingår följande ledamöter:

 • Ordförande Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning
 • Vice ordförande Caroline Andermatt, VD Myrorna
 • Ledamot Mattias Lindahl, Professor Linköping Universitet
 • Ledamot Anna Graaf, Hållbarhetschef på White Arkitekter
 • Ledamot Tony Clark, VD Avfall Sverige
 • Ledamot Fredrika Klarén, Head of Sustainability på Polestar  
 • Ledamot Marcus Hedblom, VD och koncernchef på Ovako
 • Ledamot Kerstin Lindvall, Direktör för Corporate Responsiblity på ICA Gruppen  
 • Ledamot Johanna Ljunggren, Sustainability Manager på Kinnarps  
 • Ledamot Magnus Uvhagen, VD Ragnsells Recycling
 • Ledamot Lisa Wahlström, Hållbarhetsdirektör Coca Cola Europacific Partners

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...