Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens klimatpolitik

Nu påbörjas ett nytt kapitel i svensk klimatpolitik. För allra första gången finns nu en plan för att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045, för att därefter ha negativa utsläpp. Regeringens klimathandlingsplan innehåller förslag som har påbörjats eller ska genomföras under den här mandatperioden.

Regeringens fokus är att lägga grunden för att Sverige helt och hållet ska kunna eliminera sin klimatpåverkan. Det handlar om att bygga upp klimatneutral infrastruktur i hela landet, att fasa ut fossila bränslen och att snabba på elektrifieringen. Utfasningen av bensin och diesel är helt central för att nå Sveriges klimatmål 2045.

Beslutade och genomförda åtgärder

 • Åtgärder för klimatet

  Här listas regeringens beslutade och genomförda åtgärder för att skapa förutsättningar för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Listan kommer att uppdatera löpande under mandatperioden.

Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

Grunden för regeringens klimatpolitik

 • Illustration: Regeringskansliet

  En global fråga kräver globala svar

  Klimatkrisen är en global fråga, och så länge utsläpp sker någonstans får det konsekvenser för klimatförändringarna. Men man är inte ett föredöme, om ingen annan tar efter. Sverige ska fortsätta ligga i framkant i klimatomställningen – men regeringen kommer också se till att Sverige banar väg för andra länders klimatomställning, så att de globala utsläppen minskar. Tillsammans med andra europeiska länder har vi genom EU-samarbetet muskler för att påverka och skapa verklig förändring på systemnivå.

  Under det svenska EU-ordförandeskapet rodde regeringen världens största klimatlagstiftningspaket - Fit for 55 - i hamn. Genom det finns nu skarpa krav på plats för att EU:s totala utsläpp ska minska med 55 procent till år 2030, inom fler sektorer än tidigare. År 2050 ska EU bli världens första klimatneutrala kontinent. Sveriges ambition är att vi ska bli klimatneutrala redan fem år tidigare till år 2045. EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55 innebär till exempel att laddinfrastrukturen ska byggas ut längs de stora vägarna i hela Europa, det blir förbud mot nya bensinbilar från år 2035 och nya utsläppskrav införs inom sjöfarten.

 • Illustration: Regeringskansliet

  Elektrifieringen av Sverige – genom innovation och kraftfullt utbyggd elproduktion

  Elektrifieringen handlar om att bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet och att fasa ut fossila bränslen genom att snabba på elektrifieringen av industrin och transportsektorn. Regeringen rivstartade omläggningen av klimatpolitiken genom att genomföra en lagändring som gör det tillåtet att bygga fler kärnkraftsreaktorer på fler platser i Sverige, så att industrin kan elektrifiera sina verksamheter och därmed kraftigt minska sina utsläpp. Vi undanröjer nu de hinder som bromsar klimatomställningen, genom snabbare och mer effektiva tillståndsprocesser, en kraftfull utbyggnad av den fossilfria elproduktionen och satsningar på kompetensförsörjning.

  Klimathandlingsplanen bygger på en kraftfullt utbyggd svensk elproduktion där alla fossilfria kraftslag inkluderas. Både vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi behövs för att Sverige ska klara klimatomställningen. Utan en långsiktig energipolitik så har man ingen klimatpolitik.

 • Illustration: Regeringskansliet

  Klimatomställningen förutsätter en växande ekonomi på lika villkor

  Den klimatomställning som Sverige står inför är en lika stor förändring som industrialiseringen och digitaliseringen var. Precis som då vill regeringen att Sverige ska ligga i framkant och generera nya världsledande företag, och öka tillväxten och välståndet i vårt land. Många svenska företag är världsledande i klimatomställningen. Deras arbete för att ställa om sina verksamheter är en viktig del i Sveriges framgångsrika klimatarbete. Att få de största utsläpparna att ställa om kommer att få stor påverkan på minskningen av Sveriges totala utsläpp.

  Investeringarna för minskade utsläpp bekämpar inte bara klimatkrisen – de kommer också att generera tillväxt. Industrins och näringslivets klimatomställning stärker svensk konkurrenskraft, lockar nya investeringar till Sverige och risksäkrar våra företag inför en framtid där regleringar, lagar och incitament i hållbar riktning bara kommer att bli starkare. En rättvis omställning som har brett stöd i hela samhället, är för regeringen ett avgörande värde. De förödande konsekvenserna av klimatförändringarna innebär redan nu stora uppoffringar för människor och hela samhällen. Klimatpolitiken ska innehålla åtgärder som ökar människors frihet – inte begränsar och försvårar deras vardag.

 1. En global fråga kräver globala svar
 2. Elektrifieringen av Sverige – genom innovation och kraftfullt utbyggd elproduktion
 3. Klimatomställningen förutsätter en växande ekonomi på lika villkor

Innehåll om Regeringens klimatpolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.

Laddar...