Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige Diarienummer: M202001133

Publicerad

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut inriktningen för omställningen till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.

Ladda ner:

Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

Genvägar

Ladda ner Sveriges nationella handlingsplaner för cirkulär ekonomi och för plast.