Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Fördelningen av nyanlända ska ses över

    Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den samlade kapaciteten för mottagandet i kommunerna nu när mottagandet minskar.

  • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

    Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen, dels främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

  • Situationen i Ukraina

    Migrationsverket har på sin webbplats samlad information och frågor och svar med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina. Här finns infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina, på olika språk.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 605 träffar.