Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om landsbygd, livsmedel och areella näringar

 • Två ministermöten i Karlstad under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  17–19 juni pågår två olika nordiska ministermöten i Karlstad under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren. Mötena kommer att fokusera på regional utveckling, livsmedelsberedskap och konkurrenskraft. Media bjuds in till pressträffar, men kan också närvara vid en exkursion.

 • Regeringen tillsätter utredning för att stärka hästnäringen

  Landsbygdsminister Peter Kullgren framför en häst.
  Landsbygdsminister Peter Kullgren på besök på en ridskola. Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

  En särskild utredare ska se över möjligheterna att underlätta företagande inom hästnäringen och deltagande i hästsporten. Utredaren ska också kartlägga behovet av kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Syftet med utredningen är att stärka konkurrenskraften i hela näringen och göra den tillgänglig för fler.

 • Förslag på åtgärder för ökad motståndskraft och bevarande av hotade skogsträd

  Torsdag 16 maj tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet En framtid för alm och ask – förädling, forskning och finansiering från den särskilda utredaren Staffan Eklöf.

Innehåll om areella näringar, landsbygd och livsmedel

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 944 träffar.

Laddar...