Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen instämmer i Riksrevisionens kritik i rapporten om statsbidraget till studieförbunden

Publicerad

I en skrivelse som i dag har överlämnats till riksdagen redovisar regeringen sin bedömning och de åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden.

I höstas överlämnade Riksrevisionen sin granskningsrapport om statsbidraget till studieförbunden. Riksrevisionens övergripande bedömning var att det finns brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning.

– Det är allvarligt att det finns brister i hur statsbidraget till studieförbunden har använts. Regeringen håller med Riksrevisionen om att kontrollen av statsbidraget behöver stärkas väsentligt. Av Tidöavtalet framgår att systemet för stöd till folkbildningen ska reformeras. Men även på kort sikt behöver mer göras för att utveckla styrning och kontroll inom det nuvarande systemet. Regeringen har redan beslutat om skärpta krav på vad Folkbildningsrådet ska redovisa till regeringen, säger utbildningsminister Mats Persson.

I skrivelsen konstaterar regeringen att Folkbildningsrådet och Studieförbunden i samverkan bedriver ett utvecklingsarbete, men regeringen bedömer att det behövs ytterligare åtgärder på kort sikt för att utveckla en mer transparent styrning och ett mer förutsägbart system för kontroll. I riktlinjerna för 2023 till Folkbildningsrådet har regeringen därför skärpt kraven på vad Folkbildningsrådet ska redovisa till regeringen. Inom Regeringskansliet övervägs även ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i syfte att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter.

Sedan tidigare har Utredningen om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01) i uppdrag att göra en översyn av modellen för fördelning av statsbidrag till folkbildningen.

Dessutom har Statskontoret fått i uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd. Folkbildningsrådet är en av organisationerna som granskas.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...