Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mats Persson i möte med Ukrainas utbildnings- och forskningsminister

Publicerad

I dag, tisdag den 6 december, kommer utbildningsminister Mats Persson att ha ett digitalt möte med Ukrainas utbildnings- och forskningsminister Serhiy Shkarlet. Syftet är att diskutera lägesbild och samarbetsmöjligheter inom högre utbildning och forskning inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Sedan invasionen av Ukraina har ordförandeskapen inom ramen för utbildningsområdet haft en samordnande roll i medlemsstaternas kontakter med Ukraina. Under dagens möte kommer ministrarna bland annat att samtala om läget när det gäller högre utbildning och forskning i Ukraina i dag, samt situationen för ukrainska studenter och forskare i EU och Sverige.

Mötet äger rum kl. 09.30–10.00. Från kl. 10.30 är Mats Persson tillgänglig för intervjuer. Kontakta Christian Brundu för mer information och intervjuförfrågningar.

Exempel på svenska stödinsatser inom utbildningsområdet

I Sverige har Vetenskapsrådet ett övergripande ansvar för att samordna kommunikation om forskning. Inom ramen för detta uppdrag samlar myndigheten information om olika stödinsatser som svenska lärosäten och forskningsfinansiärer erbjuder forskare och doktorander från Ukraina.

Inom ramen för folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett har bland annat flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina erbjudits möjlighet att få ökade kunskaper i svenska språket och information om det svenska samhället. I budgetpropositionen för 2023 har regeringen föreslagit att 30 miljoner kronor tillförs 2023, vilket innebär att insatsen kommer att kunna fortsätta erbjudas av studieförbund och folkhögskolor även under nästa år.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...