Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter en revisor för folkbildningen

Publicerad

Det är viktigt med uppföljning och granskning av statlig verksamhet. För att säkerställa att statsbidraget till folkbildningen används korrekt har regeringen beslutat att förordna Pia Brundin som revisor i Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna till och med den 1 juni 2026.

Folkbildningen finansieras till stor del av statsbidrag. De ideella föreningarna Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna har i uppgift att fördela och följa upp statsbidragen utifrån den så kallade självförvaltningsmodellen för statsbidrag till folkbildningen. Under de senaste åren har modellen kritiserats efter att bland annat flera fall av fusk och felaktigheter har upptäckts i studieförbundens verksamheter.

För att på lång sikt säkerställa statens insyn och kontroll har en särskild utredare sedan tidigare i uppdrag att utreda styrning och uppföljning av folkbildningen. Folkbildningsutredningen tittar bland annat på en permanent lösning på frågan om extern revision av folkbildningen. Men även på kort sikt behöver mer göras för att utveckla styrning och kontroll inom det nuvarande systemet. Därför utser regeringen nu en revisor som ska granska hur Folkbildningsrådets och SISU Idrottsutbildarnas arbete med uppföljning och utvärdering lever upp till villkoren som regeringen beslutat för statsbidraget till folkbildningen.

– Vi kan inte acceptera att skattemedel används till annat än det de är avsedda för. Därför vidtar regeringen nu ytterligare åtgärder för säkra en korrekt hantering av statsbidraget till folkbildningen. Pia Brundin är med sin långa och gedigna erfarenhet av både folkbildningsfrågor och utredande arbete på bland annat Statskontoret och Riksrevisionen mycket väl lämpad för rollen som revisor, säger utbildningsminister Mats Persson.

Senast den 5 maj 2025 samt den 5 maj 2026 ska revisorn lämna en rapport avseende föregående verksamhetsår. Därefter beräknas en permanent lösning på frågan om extern revision av folkbildningen kunna vara på plats.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...