Hoppa till huvudinnehåll

Elstöd och andra åtgärder

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen arbetar skyndsamt för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. På denna sida listas de åtgärder som löpande beslutas av regeringen för att ta Sverige ur energikrisen. Sidan uppdateras löpande.

Kraftsamla

Sverige behöver använda alla delar av elsystemet på ett effektivt och hållbart sätt. I nuläget måste vi se till att i så stor utsträckning som möjligt ta vara på den elproduktion som redan finns på plats i systemet. I det längre perspektivet måste vi planera för ett robust och kostnadseffektivt kraftsystem där alla delar, från produktion till överföring och användning, bidrar till en trygg och säker energiförsörjning.

Samtal om energiförsörjningen inför vintern. Publicerad 08 november 2023

Svenska kraftnät ska analysera civilplikt inom elförsörjningen. Publicerad 20 oktober 2023

Regeringen beviljar elledning mellan Sverige och Finland. Publicerad 06 oktober 2023

Blocköverskridande samtal om energipolitikens inriktning. Publicerad 19 september 2023

Uppdrag om ny driftsäkerhetsnorm. Publicerad 04 juli 2023

Regeringens första 100 dagar: Samarbetsprojektet klimat och energi Publicerad 27 januari 2023

Extra ändringsbudget för 2023 – åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser. Publicerad 26 januari 2023

Regeringen ger en lägesbild av elförsörjningen. Publicerad 22 december 2022

Nytt uppdrag om elproduktion för att öka försörjningstryggheten Publicerad 15 december 2022

Regeringen bjuder in till pressträff med anledning av energikrisen. Publicerad 09 december 2022

Regeringsuppdrag till Svenska kraftnät om upphandling av förbrukning Publicerad 11 november 2022

Budgetsatsningar för att bemöta energikrisen på kort och lång sikt. Publicerad 10 november 2022

Fortsatta diskussioner om höga gaspriser vid ministermöte. Publicerad 26 oktober 2022

EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset. Publicerad 03 oktober 2022

EU föreslår exceptionella åtgärder för minskad efterfrågan på el. Publicerad 16 september 2022

Spara

Under den pågående energikrisen behöver vi alla hjälpas åt för att spara energi. Genom att dra ned på förbrukningen kan vi tillsammans minska kostnaderna, dämpa efterfrågan och hålla nere priserna på energi.

Uppdrag om informationsinsatser för minskad energianvändning i statlig verksamhet. Publicerad 10 november 2023

Remiss av förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus. Publicerad 8 mars 2023

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster. Publicerad 14 februari 2023

Utökade möjligheter att använda aggregeringstjänster. Publicerad 28 november 2022

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla förbrukningsflexibilitet. Publicerad 11 november 2022

Stötta

Ersättningen för upplåtelse av mark i samband med elnätsutbyggnad ses över. Publicerad 25 augusti 2023

Europeiska kommissionen godkänner regeringens elstöd till företag - Regeringen.se. Publicerad 5 maj 2023.

Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet i slutet av maj. Publicerad 4 maj 2023.

Elstöd till konsumenter lämnas enbart till elförbrukning för konsumentändamål. Publicerad

Uppdrag att ansöka om att få använda intäkter från överbelastning för att finansiera stöd till elintensiva företag. Publicerad 20 april

Regeringen går vidare med nästa steg för elstödet till företag. Publicerad 18 april

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag. Publicerad 18 april.

Elstödet för elintensiva företag förlängs. Publicerad 5 april

Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll. Publicerad 9 mars 2023

Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige. Publicerad 9 mars 2023

Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag. Publicerad 20 februari 2023

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag. Publicerad 20 februari 2023

Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige. Publicerad 20 februari 2023

Regeringen har beslutat om elstöd till elintensiva företag. Publicerad 16 februari 2023

EU-kommissionen ger klartecken till regeringens aviserade elstöd till elintensiva företag.Publicerad 16 februari 2023

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel. Publicerad 16 februari 2023

Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållsstödet. Publicerad 09 februari 2023

17 miljarder kronor till Försäkringskassan inför utbetalningen av elstödet. Publicerad 09 februari 2023

Arbetet med utbetalning av elstöd till hushåll går enligt plan. Publicerad 25 januari 2023

Uppdrag om att förbereda utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet. Publicerad 19 januari 2023

Nytt elstöd till hushåll i hela landet. Publicerad 10 januari 2023

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd. Publicerad 29 december 2022

Generellt elstöd för företag och organisationer. Publicerad 23 december 2022

Elstödet ett steg närmare hushållen. Publicerad 22 december 2022

Regeringen aviserar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll. Publicerad 06 december 2022

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd. Publicerad 30 november 2022

Uppdrag om att förbereda utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder. Publicerad 04 november 2022

 

Laddar...