Samtal om energiförsörjningen inför vintern

Publicerad

Onsdagen den 8 november bjuder energi- och näringsminister Ebba Busch in myndigheter och representanter från energibranschen till samtal. Under mötet ska deltagarna bland annat diskutera energiförsörjningen inför vintern, värmemarknaden och andra aktuella frågor.

Sveriges energisystem har klarat de senaste årens påfrestningar men energiförsörjningen har visat sig sårbar, bland annat för uteblivna gasleveranser till Europa och prispåverkan från kontinenten. Elpriset har de senaste åren nått rekordnivåer och nu har bland annat ökade bränslepriser gjort att även värmepriserna ökar påtagligt. 

Mot denna bakgrund bjuder energi- och näringsminister Ebba Busch in berörda aktörer till samtal. Samtalet syftar till att skapa en gemensam lägesbild och föra en dialog om el- och värmeförsörjningen inför den stundande vintern men också om möjligheter och utmaningar framåt. 

– Även om situationen idag ser något bättre ut än vad den gjorde i fjol måste vi förbereda oss på en vinter där det fortfarande är krig i Europa och där energisystemet kan bli hårt belastat. Dialogen med energibranschen och berörda myndigheter är central i arbetet med att garantera tillförlitlig produktion och leveranssäkerhet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö