Arbetet med utbetalning av elstöd till hushåll går enligt plan

Publicerad

Försäkringskassans förberedande åtgärder för att betala ut elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige är inom kort klara. Utbetalning av elstöd till hushållen i elområdena 3 och 4 kommer att påbörjas som planerat i slutet av februari.

– Jag kan, efter att ha tagit del av informationen från Försäkringskassans och Svenska kraftnät, konstatera att myndigheternas förberedelser med att få elstödet på plats har löpt på bra och att utbetalningarna av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige påbörjas som planerat i slutet av februari. De första utbetalningarna inleds den 20 februari och når hushållen efter några dagar, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Det är nödvändigt att elstödet kommer på plats. De svenska hushållen har fått betala ett onödigt högt elpris, på grund av ett bland annat nedmonterat elsystem. Regeringen gör allt den kan för att lindra, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det var i november 2022 som regeringen gav Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige.

I januari 2023 gav regeringen Försäkringskassan och Svenska kraftnät ett nytt uppdrag om att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader under november och december 2022.

Stöd till hushåll med svag ekonomi

Det historiskt höga elpriset i kombination med hög inflation har påverkat ekonomin för alla hushåll och särskilt hushåll med svag ekonomi. Elstödet är en av flera åtgärder som regeringen vidtar för att stötta hushållen. För att ge barnfamiljer bättre förutsättningar att klara sina boendekostnader har regeringen även förlängt det tillfälliga tilläggsbidraget som lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med juni 2023. 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö