Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens första 100 dagar: Samarbetsprojektet klimat och energi

Publicerad

Klimat och energi är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt som regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området genomförda, och fler är på gång.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I anslutning till en pressträff den 25 januari presenterade regeringen en nyhet:

Det energipolitiska målet ändras från förnybar energi till fossilfri

Sverige ska inte längre ha som mål att ha 100 procent förnybar energi. I stället vill regeringen sätta som mål att energin ska vara 100 procent fossilfri. Regeringen vill genom detta skapa förutsättningar för utbyggnaden av ett robust fossilfritt elsystem i Sverige så att alla i Sverige – såväl hushållen som företagen - ska kunna ställa om. Då är det viktigt att möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin så snabbt som det är möjligt.

Genomförda åtgärder inom klimat och energi de första 100 dagarna

 • Förslag om att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer
 • Ökat finansiering till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Satsning på negativa utsläpp genom bio-CCS
 • Uppdrag att utreda styrmedel för att fånga in och använda koldioxid sk CCS och CCU
 • Utreda möjlighet till lagring av koldioxid i Sverige Pausat omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd
 • Ökat incitament för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft
 • Satsning på kraftigt utbyggd laddinfrastruktur
 • Kompletterat uppdraget till Energimyndigheten så att förslaget till fjärr- och kraftvärmestrategi även inkluderar användning av kärnenergi
 • Givit Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt
 • Givit SCB i uppdrag att ta fram dataunderlag för exportens klimatnytta
 • Regeringsuppdrag om försörjningstrygghet i energisektorn – på kort och lång sikt
 • Regeringen avskaffar skatter på kraftvärmeproduktion
 • Lagrådsremiss om bestämmelser kring aggregeringstjänster
 • Regeringsuppdrag om upphandling av förbrukningsflexibilitet
 • Elstöd till hushåll och till företag. Utbetalningen till hushåll påbörjas i februari.
 • Gasstöd till hushåll
 • 379 miljoner för satsningar på energieffektivisering i småhus

På gång inom klimat och energi

 • Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”
 • Förslaget kommer att lämnas till riksdagen under våren.
 • Ett mål om fossilfritt är nödvändigt för att möjliggöra nödvändig teknisk utveckling för klimat- och energiomställningen.
  Ett arbete kommer ta vid med att ändra samtliga relevanta regelverk och myndighetsinstruktioner där nuvarande mål återges. 
 • Teknikneutraliteten återställs – inget hållbart kraftslag diskrimineras i målformuleringen
Laddar...