Frågor och svar om elstöd till elintensiva företag

Regeringen fattade den 16 februari beslut om en förordning för stöd till elintensiva företag som trädde i kraft den 6 mars och förlängdes till den 18 juni 2023. Stödet hanteras av Energimyndigheten.

Vid höga elpriser riskerar företag som använder mycket el i sina processer drabbas hårt. För att ge dessa företag bättre förutsättningar att klara prisökningar under vintern har regeringen beslutat att ge ett riktat elstöd till elintensiva företag.

Frågor och svar om elstöd till elintensiva företag

Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning du fått under oktober–december förra året i jämförelse med vilket pris man hade i genomsnitt under 2021.

Exempel på företag som kan ansöka om stödet: Företag som är elintensiva enligt definitionen i förordningen (minst 0,015 kwh per omsättningskrona) ska omfattas.  Utöver det ska företaget dessutom fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021. Exempelvis kan det vara gjuterier eller viss kemisk industri, men exakt vilka som kommer kunna ta del av stödet beror på bl.a. på vilket elpris man haft under oktober–december 2022.

Det finns ingen avgränsning utifrån geografisk placering i Sverige för stödet, utan det avgränsas utifrån om företaget är ett elintensivt företag. Ett elintensivt företag definieras i detta sammanhang som ett företag som har 0,015kwh/ omsättningskrona. Definitionen är vald utifrån att det är elanvändning inte bransch som ska avgöra om man är berättigad till stöd. Utöver att man ska vara ett elintensivt företag så måste företaget dessutom kunna påvisa att man fått den kostnadsökning som medför att man får ta del av stödet.

Förordningen reglerar perioden oktober–december 2022.   

Stödet kommer att hanteras av Energimyndigheten och föreslås kunna ansökas i anslutning till att förordningen träder i kraft den 6 mars 2023. Läs mer: Energimyndigheten

 

 

Energipriserna har varit onormalt höga och ser ut att förbli höga under vintern och ett stöd är motiverat för att hjälpa företag med elintensiv produktion som har drabbats hårdast. Energimyndigheten arbetar aktivt med att främja energieffektivisering inom samhällets alla sektorer. Det är ett tillfälligt stöd som därmed inte påverkar företagens beslut om energianvändning på längre sikt. Stödet innehåller dessutom ett krav om att företagen ska redovisa tidigare och planerade energieffektiviseringsåtgärder. Stöd kan enligt EU:s krisramverk endast ges för högst 70 procent av den förbrukning som ett företag hade 2021 vilket i sig medför att energieffektivisering kan löna sig. 

Ja, det är meningen att de som använder mycket el i sina processer ska kunna få både det generella elstödet till företag och det riktade stödet till elintensiva företag.

 

Den 22 december 2022 skickades en ansökan om stödet in till EU-kommissionen. EU-kommissionen beslutade att godkänna stödet den 15 februari 2023. Läs mer