Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet. Stödet baseras på förbrukningen under november–december 2022. Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader.

– Elstödet till hela landet är en efterlängtad lindring för många hushåll som drabbas hårt av höga elpriser. Genom dagens beslut är regeringens förberedande arbete för att möjliggöra utbetalningarna av elstöd till hushåll i hela landet genomfört, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Försäkringskassan har på ett mycket förtjänstfullt sätt betalat ut elstödet till hushållen i södra och mellersta Sverige. 98 procent av utbetalningarna är klara och har skett till mottagarnas bankkonto. Om du bor i norra Sverige och ännu inte har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister så uppmanar jag dig att göra det för att du snabbt och säkert ska få ditt elstöd insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas under våren 2023, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  

I förordningen framgår bland annat vilka som har rätt till stödet och med vilket stödbelopp. Vidare framgår det vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera till Försäkringskassan för att stödet ska kunna betalas ut. Förordningen träder i kraft den 27 mars 2023 och planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna under våren 2023.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Varning för bedrägerier

Där det finns pengar finns det kriminella. Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstödet. Om någon kontaktar dig på det sättet handlar det om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och polisanmäl händelsen.