Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bekämpning av terrorism

 • Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

  Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge, med ett ökat attentatshot från terrorister och våldsbejakande extremister. Det försämrade säkerhetsläget kräver ytterligare åtgärder, inte minst i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

  Brottsförebyggande rådet (Brå) får därför i uppdrag att stärka samverkan mellan myndigheter och andra relevanta aktörer för att förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande extremism. Uppdraget ska genomföras inom ramen för verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

 • Säkerhetspolisen har beslutat om höjd terrorhotnivå

  Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en femgradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhetsläget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

  Videospelare med teckentolkning finns i pressmeddelandet.

 • Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet

  Gunnar Strömmer och Charlotte von Essen vid pressträff 27 juli.jpg
  Justitieminister Gunnar Strömmer och säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Foto: Regeringskansliet

  Reaktionerna efter aktionerna med eldning av kopior av koranen har lett till ett försämrat säkerhetsläge. Regeringen har därför beslutat om ett uppdrag till flera myndigheter för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Innehåll om bekämpning av terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 307 träffar.