Bekämpning av terrorism i statens budget

Uppdaterad

Bekämpning av terrorism omfattas av delar av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.