Bekämpning av terrorism i statens budget

Uppdaterad

Bekämpning av terrorism omfattas av delar av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.