Proposition från Socialdepartementet

En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet Prop. 2023/24:29

Publicerad

Regeringen föreslår en ny dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig. Förslaget ska också värna om den enskildes personliga integritet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att ändamålen, för vilka Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter, utvidgas så att myndigheterna får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för kontrollåtgärder. Ändamålet för kontrollåtgärder ska tillämpas när personuppgifter behandlas vid sidan av ärendehandläggningen. Detta för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Vissa begränsningar slopas

Regeringen föreslår att de särskilda begränsningarna, för att lämna ut personuppgifter på medium för automatiserad behandling, slopas. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få lämna ut personuppgifter elektroniskt på andra sätt än genom direktåtkomst. Detta under förutsättning att utlämnande kan ske med stöd i de ändamål som anges i lagen och med beaktande av krav på säkerhet och sekretess. 

Regeringen föreslår även att uttrycket socialförsäkringsdatabasen ska utmönstras och att sökbegränsningar ska utgå från syftet med sökningen i stället för från otillåtna sökbegrepp. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2024. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En modern dataskyddsreglering på Socialförsäkringsområdet

    Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

Proposition (1 st)

  • En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

    Regeringen föreslår en ny dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig. Förslaget ska också värna om den enskildes personliga integritet.