Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En modern dataskyddsreglering på Socialförsäkringsområdet

Publicerad

Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En modern dataskyddsreglering på Socialförsäkringsområdet

    Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

Proposition (1 st)

  • En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

    Regeringen föreslår en ny dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig. Förslaget ska också värna om den enskildes personliga integritet.