Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Hemställan om ändringar i 114 kap. SFB och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Publicerad

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har sett över 114 kap. SFB och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Myndigheterna har lämnat Socialdepartementet en promemoria där de föreslagit ändringar och begär att förslagen genomförs.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En modern dataskyddsreglering på Socialförsäkringsområdet

    Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

Proposition (1 st)

  • En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

    Regeringen föreslår en ny dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig. Förslaget ska också värna om den enskildes personliga integritet.