Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet Utkast till lagrådsremiss

Publicerad

Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig och som värnar om den enskildes personliga integritet.

Ladda ner:

Utvidgade ändamål

Regeringskansliet föreslår att ändamålen för när Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter utvidgas så att myndigheterna kan behandla personuppgifter om det behövs för att vidta kontrollåtgärder. Ändamålet för kontrollåtgärder är framför allt avsett att tillämpas när personuppgifter behandlas vid sidan av ärendehandläggningen. Detta för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott.

Elektroniskt utlämnade personuppgifter

Regeringskansliet föreslår att de särskilda begränsningarna som gäller när man utlämnar personuppgifter på medium för automatiserad behandling slopas. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få lämna ut personuppgifter elektroniskt på andra sätt än genom direktåtkomst. Detta under förutsättning att uppgifterna lämnas ut med stöd i angivna ändamål och med hänsyn tagna till krav på säkerhet och sekretess.

Regeringskansliet föreslår också att uttrycket socialförsäkringsdatabasen slopas och att sökbegränsningar ska utgå från syftet med sökningen i stället för otillåtna sökbegrepp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En modern dataskyddsreglering på Socialförsäkringsområdet

    Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

Proposition (1 st)

  • En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

    Regeringen föreslår en ny dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig. Förslaget ska också värna om den enskildes personliga integritet.