Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker myndigheternas arbete mot bidragsbrottslighet

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bland annat ska få utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller och utökade möjligheter att utbyta uppgifter digitalt med andra myndigheter. Syftet är att ge myndigheterna bättre förutsättningar att upptäcka, förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen bedöms uppgå till mellan 15 och 20 miljarder kronor per år. Bidragsbrott och felaktigt utbetald ersättning skadar tilltron till och legitimiteten för socialförsäkringen.

För att ge myndigheterna förutsättningar att arbeta effektivt mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, anser regeringen att den aktuella dataskyddslagstiftningen inom socialförsäkringsområdet behöver moderniseras och kontrollverktygen stärkas.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kunna använda personuppgifter vid kontroller, till exempel vid dataanalyser och urval som syftar till att identifiera ärenden som kräver en utökad kontroll. De båda myndigheterna föreslås även få förbättrade förutsättningar att lämna uppgifter digitalt vid informationsutbyten med andra myndigheter.

– Myndigheterna måste få utbyta information digitalt med varandra för att snabbt och smidigt kunna göra kontroller och upptäcka felaktigheter. Den här lagändringen är ett av flera viktiga steg på vägen för att upprätthålla legitimiteten i socialförsäkringen och förtroendet för våra myndigheter. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för och inte hamnar i kriminellas fickor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

De föreslagna lagändringarna berör flertalet bestämmelser i 114 kap. i socialförsäkringsbalken (SFB) och därför föreslår regeringen att kapitlet upphävs och ersätts med ett nytt kapitel med samma nummer och namn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham