Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern besöker Nyköping och Region Sörmland

Publicerad

Den 21 februari besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköping, och Region Sörmland. Under mandatperioden kommer sjukvårdsministern besöka alla regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter. Detta är det femte regionsbesöket som sjukvårdsministern genomför.

Sjukvårdsministerns besök till Nyköping inleds på Nyköpings lasarett för samtal med verksamhetsledningen omkring akuta patientflöden och primärvård. Under eftermiddagen kommer sjukvårdsministern att träffa regionledningen för att diskutera aktuella politiska frågor.

Det kommer att finnas tid för media i samband med besöket på Nyköpings lasarett, kl 12:00-12:30. För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Västerbotten den 10 april.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...