Artikel från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvård för en fjärdedel av Sverige

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons tredje regionbesök gick till Region Norrbotten, som motsvarar en fjärdedel av Sveriges yta. Fokus för besöket var bland annat förlossningsvård och bilddiagnostik, samt ett besök på Sunderby Sjukhus.

  • Två personer samtalar i en soffa.

    Under besöket i Region Norrbotten träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bland annat regionstyrelsens ordförande Anders Öberg.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • En fotograf lutar sig fram och tar ett porträtt av en kvinna.

    Sjukvårdsministern fotograferas för en lokal tidning under besöket på Sunderby sjukhus.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

– De långa avstånden i Region Norrbotten är en särskild utmaning för hälso- och sjukvården. Det var väldigt intressant att höra hur regionen organiserar och utför bilddiagnostiken och förlossningsvården på en fjärdedel av Sveriges yta, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Ministerns besök i Region Norrbotten hölls på Sunderby sjukhus, mellan Luleå och Boden. Ministern träffade representanter för regionen som bland annat berättade om förlossningsvården i regionen och vilka insatser regionen genomfört kvinnor som bor långt bort från sjukhusen. Bland annat har regionen köpt in blodtrycksmätare för utlåning, vilket möjliggör för gravida att själva kontrollera blodtrycket och därmed slipper resa långt för kontrollen. Regionen har även köpt in vågar för förtidigt födda barn som möjliggör neonatalvård i hemmet.

Ministern gjorde också ett verksamhetsbesök på Sunderby sjukhus röntgenavdelning för presentation av regionens arbetssätt och teknik för bilddiagnostik.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.