Artikel från Socialdepartementet

Hjärthälsa i fokus när ministern besökte Halland

Publicerad

Region Halland blev den andra anhalten på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons nationella regionturné. På agendan stod bland annat dialog med representanter för regionen, men också värdefulla besök på Hallands sjukhus i Halmstad och Vårdcentralen Andersberg.

 • Acko Ankarberg Johansson står framför en entré. Över dörren står det Vårdcentralen Andersberg,

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte både Hallands sjukhus och Vårdcentralen Andersberg under sitt regionbesök i Halland.

  Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

 • Foto på fem personer framför en entré.

  Till varje regionbesök planeras också ett möte med regionens ledning. Ministern träffade ledningen i Region Halland för en hälso- och sjukvårdsdialog i Regionens Hus.

  Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

 • Acko Ankarberg Johansson står i korridor. På en skylt står det Barnavårdscentral.

  – Mötet med regionens ledning är central i mina besök på den här turnén. Men minst lika viktigt och givande för mig är att besöka verksamheterna – att se hur de arbetar och höra vilka funderingar de har kring sin arbetsplats, vilka utmaningar och möjligheter de ser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

  Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

– Mötet med regionens ledning är centralt i mina besök på den här turnén. Men minst lika viktigt och givande för mig är att besöka verksamheterna – att se hur de arbetar och höra vilka funderingar de har kring sin arbetsplats, vilka utmaningar och möjligheter de ser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Under besöket i Halland gjorde ministern ett verksamhetsbesök på Hallands sjukhus, Hjärtmottagningen och Klinisk Fysiologi. Hallands sjukhus arbetar bland annat framgångsrikt med precisionsmedicin i vården av patienter med hjärtsvikt, och ministern fick en presentation av hjärtvården av personalen. Efter Hallands sjukhus besökte ministern Vårdcentralen Andersberg i Halmstad, för rundvandring och presentation av bland annat närsjukvårdens nya digitala ingång samt läkarmedverkan i hemsjukvården.

Till varje regionbesök planeras också ett möte med regionens ledning. Ministern träffade ledningen i Region Halland för en hälso- och sjukvårdsdialog, tillsammans med bland andra Mikaela Waltersson, ordförande i Regionstyrelsen, och Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dialogerna med hälso- och sjukvården huvudmän i regionerna kommer att fortsätta under hela mandatperioden. Nästa besök på turnén sker i Region Norrbotten i december.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.