Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regelverket för etableringsjobben på plats

Publicerad

De nya etableringsjobben ska öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som de underlättar för företagens kompetensförsörjning. Regeringen har nu beslutat att ersättningsnivåerna för etableringsjobb ska följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet.

I november 2022 tecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv avtal om arbete i etableringsjobb för att ge fler nyanlända och långtidsarbetslösa möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Avtalen var dock inte förenliga med regelverket för den statliga ersättningen som utgör grunden för etableringsjobben. Därför har regeringen nu beslutat att förändra regelverket. Det medför att beloppen för lön, referenslön, och statlig ersättning kommer följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet och därmed löneutvecklingen i övriga samhället.

– Nu gör vi det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden. Etableringsjobben ger nya möjligheter till anställning, som ger egen försörjning och egenmakt. Det ligger nu ett stort ansvar på parterna att se till att det sluts nödvändiga avtal för att etableringsjobben ska bli verklighet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. Då höjs även den högsta åldern för att få ersättning till 66 år. Från 2026 höjs den ytterligare och föreslås följa riktåldern för pension.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...