Artikel från Statsrådsberedningen

Krafttag för att bekämpa gängkriminaliteten

Publicerad

Regeringen lägger nu om kriminalpolitiken. Att kraftfullare åtgärder är nödvändiga är de senaste veckornas avskyvärda våldsdåd ett bevis för. Preventiv avlyssning, dubbla straff, visitationszoner, förvaringsstraff, kunskapsutbyte med andra länder är några i raden av de åtgärder som nu införs.

Publicerad den 24 februari
Pressmeddelande:
Nu stärks skyddet för polisanställda i främsta ledet mot den organiserade brottsligheten

Publicerad den 22 februari
Lagrådsremiss:
Åtgärder för tryggare bostadsområden

Publicerad den 22 februari
Pressmeddelande:
Utökade möjligheter för bakgrundskontroller i kommunerna

Publicerad den 20 februari 2024
Pressmeddelande:
Rådet mot organiserad brottslighet samlas för åttonde gången

Publicerad den 15 februari 2024
Pressmeddelande:
Nya åtgärder för att stoppa den organiserade brottslighetens pengaflöden

Publicerad den 15 februari 2024
Artikel:
Regeringen och berörda aktörer i samtal om penningtvättstillsyn

Publicerad den 14 februari 2024
Pressmeddelande:
Regeringen stärker Tullverkets befogenheter

Publicerad den 8 februari 2024
Pressmeddelande:
Krafttag mot den kriminella ekonomin – stärkt arbete för att komma åt kriminellas tillgångar och brottsvinster

Publicerad den 8 februari 2024
Pressmeddelande:
Säkerhetszoner ska ge ökade möjligheter att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar

Publicerad den 2 februari 2024
Pressmeddelande:
Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

Publicerad den 25 januari 2024
Pressmeddelande:
Effektivare brottsbekämpning genom Sveriges deltagande i Eppo

Publicerad den 18 januari 2024
Pressmeddelande:
Skolsäkerhetsutredningen får i uppdrag att utreda informationsutbyte mellan skolor

Publicerad den 2 januari 2024
Pressmeddelande:
Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet

Publicerad den 28 december 2023
Pressmeddelande:
Enklare för polisen att kamerabevaka

Publicerad den 22 december 2023
Pressmeddelande:
Vistelseförbud ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten

Publicerad den 21 december 2023
Pressmeddelande:
Nya och effektivare möjligheter att ta kriminellas tillgångar

Publicerad den 21 december 2023
Pressmeddelande:
Kvinnors och flickors roll i den organiserade brottsligheten ska undersökas

Publicerad den 15 december 2023
Pressmeddelande:
Utredning föreslår att säkerhetszoner införs

Publicerad den 8 december 2023
Pressmeddelande:
Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen utreds i snabbspår

Publicerad den 6 december 2023
Pressmeddelande:
Rådet mot organiserad brottslighet samlas med särskilt fokus på otillåten påverkan och infiltration

Publicerad den 1 december 2023
Pressmeddelande:
Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

Publicerad den 1 december 2023
Pressmeddelande:
Lagen om hemlig dataavläsning föreslås bli permanent

Publicerad den 21 november 2023
Pressmeddelande:
Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

Publicerad den 15 november 2023
Pressmeddelande:
Samverkansstruktur inrättas för barn och unga i grov kriminalitet

Publicerad den 9 november 2023
Pressmeddelande:
Utredningstiden kortas för skärpt ungdomsövervakning

Publicerad den 31 oktober 2023
Pressmeddelande:
Dubbla minimistraff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar

Publicerad den 31 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Ny huvudregel för ökad informationsdelning med brottsbekämpningen

Publicerad den 30 oktober 2023
Pressmeddelande:
Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

Publicerad den 26 oktober 2023
Första gemensamma polisstationen mellan Sverige och Norge

Publicerad den 21 oktober 2023
Pressmeddelande: Sekretessen ska rivas mellan myndigheter för att stoppa de kriminella gängen

Publicerad den 21 oktober 2023
Pressmeddelande:
Skyddet för personuppgifter ska förstärkas

Publicerad den 13 oktober 2023
Pressmeddelande:
Polismyndigheten ska få ökad tillgång till befintliga kamerasystem

Publicerad den 13 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Regeringen skärper straffen för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar

Publicerad den 12 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Pressträff efter möte i Nationella säkerhetsrådet (webb-tv)

Publicerad den 11 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Pressträff i samband med överlämning av utredning om fler preventiva tvångsmedel (webb-tv)

Publicerad den 10 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras (webb-tv)

Publicerad den 26 september 2023
Pressmeddelande: 
Rundabordssamtal om åtgärder för att stoppa de illegala sprängningarna

Publicerad den 4 september 2023
Pressmeddelande: 
Forskardialog om organiserad brottslighet och brottsförebyggande åtgärder

Publicerad den 19 september 2023
Pressmeddelande: 
Rådet mot organiserad brottslighet samlas för extrainsatt möte med fokus på senaste våldsvågen

Publicerad den 1 september 2023
Pressmeddelande: 
Polismyndigheten ska lämna lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige

 

Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Våldet, hoten, rekryteringen av barn och den kriminella ekonomin innebär både en direkt och indirekt påverkan på människors trygghet och säkerhet, liksom på samhällsviktiga funktioner. Samhällets motståndskraft mot den här kriminaliteten måste förstärkas i grunden. Regeringen har därför tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet, som är den första i sitt slag. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Om regeringens arbete för att bekämpa gängkriminalitet

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. Arbetet utgår från tre delar: Slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.