Hoppa till huvudinnehåll

Danmark

Sverige har en nära och god relation till Danmark. De ömsesidiga kontakterna är livliga inom snart sagt alla samhällsområden.

Ledande danska tidningar ägnar regelbundet stort utrymme åt det som tilldrar sig i Sverige. Dialogen underlättas av den geografiska närheten och de många historiska, kulturella och ekonomiska banden. En extra dimension är den svensk-danska integrationsprocess som växt fram i Öresundsregionen efter Öresundsbrons öppnande år 2000. Runt 17 000 personer pendlar varje dag över Öresund, varav de flesta åker från Sverige till Danmark. Därtill bor det ungefär 25 000 danskar i Skåne. Ytterligare drygt 10 000 danskar har sommarhus i Sverige.

Sverige och Danmark har ett gott samarbete i olika internationella fora, ofta tillsammans med andra nordiska länder och de baltiska staterna, exempelvis i FN, EU, Nordiska ministerrådet och de informella samarbetsformaten för utrikes- och säkerhetspolitik N5 och NB8. Länderna delar grundläggande värderingar vilket leder till liknande inställningar i frågor som rör folkrätt, mänskliga rättigheter, frihandel, fattigdomsbekämpning och god samhällsstyrning.

Handeln mellan Sverige och Danmark är betydande och integrationen mellan svenska och danska företag är omfattande i till exempel bank- och livsmedelssektorn. Sverige är Danmarks tredje största exportmarknad. Danmark är Sveriges fjärde största exportmarknad och köper främst verkstadsprodukter, fordon och telekomutrustning. Cirka en fjärdedel av utländska investeringar i Danmark kommer från Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Danmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 214 träffar.

Laddar...