Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Ulf Kristersson deltar vid Nordiska rådets session i Oslo

Publicerad

Statsminister Ulf Kristersson besöker tisdagen den 31 oktober Oslo för att delta i Nordiska rådets session.

Statsministern kommer under Nordiska rådets plenarsession att presentera det svenska ordförandeskapsprogrammet inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. 

Under dagen kommer statsministern att träffa de nordiska statsministrarna och ledarna för Grönland, Färöarna och Åland för samtal om artificiell intelligens, grön omställning och vikten av ett starkt nordiskt samarbete.

Dessutom har statsministern ett bilateralt möte med Norges statsminister Jonas Gahr Støre där även Jessika Roswall, EU-minister och minister för nordiskt samarbete deltar.

  • Gemensam presskonferens med de nordiska statsministrarna och ledare för självstyrande områdena kl. 11.05 för ackrediterade journalister.

  • Statsminister Ulf Kristersson och Norges statsminister Jonas Gahr Støre möter media, kl. 17.45 för ackrediterade journalister.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 95 62
e-post till Susan Vo Bergqvist

Nordiska rådet

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952 och har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.