Artikel från Statsrådsberedningen

Ulf Kristersson deltog vid Nordiska rådets session i Oslo

Publicerad

Artificiell intelligens, grön omställning och vikten av ett starkt nordiskt samarbete diskuterades när statsminister Ulf Kristersson mötte de nordiska statsministrar och ledarna för Grönland, Färöarna och Åland i Oslo. Statsministern presenterade också Sveriges program inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024.

– Rysslands brutala och illegala aggression mot Ukraina innebär att Norden och Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på mycket länge. Betydelsen av starka historiska band – och en förmåga att dra lärdom av varandras erfarenheter - har nog aldrig varit så viktiga som just nu, säger statsminister Ulf Kristersson.

I samband med Nordiska rådets session hade statsminister Ulf Kristersson ett bilateralt möte med Norges statsminister Jonas Gahr Støre om Mellanöstern, Rysslands aggression mot Ukraina och Nato samt gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under Nordiska rådets plenarsession presenterade statsminister Ulf Kristersson det svenska ordförandeskapsprogrammet inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. 

– Under det svenska ordförandeskapet kommer vi särskilt att arbeta för ett integrerat Norden. Det är vår gemensamma uppgift att underlätta för människor och företag att själva kunna verka över gränserna. Det svenska ordförandeskapet kommer att ta vidare vårt politiska arbete med att undanröja gränshinder, både för personer och företag, säger statsminister Ulf Kristersson. 

Sverige kommer under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet även att särskilt fokusera på mer samarbete, kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna om organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet samt våldsbejakande extremism och terrorism.

Nordiska rådet

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952 och har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.