Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med klimat- och miljöfrågor. Det handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser, skydda och bevara värdefull natur, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten samt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. Det omfattar också sådant som rör avfall, minskad plastanvändning, strålsäkerhet samt friluftsliv. Miljödepartementet samordnar även det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ansvarigt statsråd

Romina Pourmokhtari
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

Illustration: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Miljödepartementets nya statsråd

Den 18 oktober lämnade statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Romina Pourmokhtari är ny klimat- och miljöminister och departementschef på Miljödepartementet.

Innehåll från Miljödepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1952 träffar.