Andreas Carlson

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Andreas Carlson

  • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Lagrådsremissen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

  • Regeringen aviserar miljardsatsning på flyget

    Regeringen aviserar en satsning på flyget på 1 miljard 35 miljoner kronor som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Syftet med satsningen är att i möjligaste mån undvika de kraftiga avgiftshöjningar för flygbolagen inom det så kallade GAS-systemet som annars hade behövts.

  • Pressträff om åtgärder för att motverka överskuldsättning

    För att motverka överskuldsättning remitterar Finansdepartementet idag ett förslag som innebär att ränteavdrag på konsumtionslån utan trygga säkerheter avtrappas. Remitteringen kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar. Regeringen beslutar även om ett uppdrag till Finansinspektionen att ta ställning till om bolånetaket ska höjas från 85 till 90 procent.

Innehåll från Andreas Carlson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 197 träffar.