Hoppa till huvudinnehåll

Ebba Busch

Energi- och näringsminister samt vice statsminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vice och ställföreträdare för statsministern

Energi- och näringsminister Ebba Busch har av statsminister Ulf Kristersson utsetts till vice statsminister och ställföreträdare för statsministern.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ebba Busch

 • Regeringen tar ytterligare steg för att minska företagens regelbörda

  • Under regeringens sommarfika presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell beslutet att Svenska kraftnät får överlåta reservkraftverk till Ukraina, för att stötta landets energiförsörjning.

   Under regeringens sommarfika presenterades beslutet att 11 myndigheter får i uppdrag att arbeta för enklare regelverk med stöd av Tillväxtverket.

   Foto: Karlsson/Regeringskansliet

  • Statsråden som deltog på dagens sommarfika, från vänster: Bistånds- och utrikeshandels­minister Johan Forssell, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, finans­minister Elisabeth Svantesson, energi- och närings­minister samt vice stats­minister Ebba Busch, Äldre- och socialförsäkrings­minister Anna Tenje och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

   Foto: Magnus Liljegren

  • Energi- och näringsminister Ebba Busch.

   Energi- och näringsminister Ebba Busch.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Regeringen fortsätter arbetet med sin offensiva förenklingsagenda. I dag får 11 myndigheter i uppdrag att arbeta för enklare regelverk med stöd av Tillväxtverket. Syftet är att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader.

 • Sverige fortsätter att stötta Ukrainas energiförsörjning och motståndskraft

  Under regeringens sommarfika presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell beslutet att Svenska kraftnät får överlåta reservkraftverk till Ukraina, för att stötta landets energiförsörjning.
  Under regeringens sommarfika presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell beslutet att Svenska kraftnät får överlåta reservkraftverk till Ukraina, för att stötta landets energiförsörjning. Foto: Karlsson/Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat att Svenska kraftnät får överlåta reservkraftverk till Ukraina, för att stötta landets energiförsörjning.

 • Regeringen lanserar strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige

  Foto: Patrik Öhman/SSAB

  Regeringen har fattat beslut om en samlad strategi för att stärka utvecklingen i Norrbottens och Västerbottens län. Strategin innehåller insatser inom sju områden som regeringen bedömer som särskilt viktiga för att nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen ska gå i takt. Genom strategin lägger regeringen en grund för stärkt konkurrenskraft, effektiv samverkan och attraktiva samhällen i norra Sverige.

 • Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

  Regeringen har beslutat om att utse Kristina Alvendal och Niklas Nordström till industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

Foto: Image Bank Sweden

Acceleration för industrins gröna omställning och konkurrenskraft

Sverige ska bli grönare och rikare. Framtidens välstånd skapas när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Regeringen har påbörjat en rad insatser för att accelerera den gröna industriella omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Illustration: Regeringskansliet

Kärnkraft: frågor och svar

Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs.

Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll från Ebba Busch

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 353 träffar.

Laddar...