Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Finansiellt stöd till Ukraina och skattefrågor på EU-möte

  Finansminister Elisabeth Svantesson på en pressträff
  EU:s finansiella stöd till Ukraina är en av punkterna på dagordningen när ekonomi- och finansministrarna träffas i Bryssel den 6 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel den 6 december ska de diskutera EU:s finansiella stöd till Ukraina. Egna medel, skattefrågor och den europeiska planeringsterminen ståt också på dagordningen. Finansminister Elisabeth Svantesson företräder Sverige på mötet .

 • Det svenska ordförandeskapet i fokus under Europaparlamentets besök i Stockholm

  Regeringen träffade den 30 november Europaparlamentets talmanskonferens som besökte Stockholm med anledning av det kommande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

 • EU-deklarationen – regeringens prioriteringar i EU-arbetet

  Statsminister Ulf Kristersson i Riksdagens talarstol
  Statsminister Ulf Kristersson inleder den EU-politiska partiledardebatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. 16 november 2022. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringens prioriteringar i EU-arbetet presenterades av statsminister Ulf Kristersson vid den EU-politiska partiledardebatten 16 november 2022.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad. Under hösten 2022 är Tjeckien ordförande.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Ett exempel på en strategi som är viktig för Sverige är EU:s Östersjöstrategi. Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2894 träffar.