Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Pandemin och konferensen om Europas framtid på allmänna rådet

  EU-minister Hans Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 21 september. EU:s pandemisamordning, relationen med Storbritannien och den så kallade framtidskonferensen är några av de frågor som står på dagordningen samt sedvanliga förberedelser av nästa EU-toppmöte. Foto: Sveriges EU-representation

  När medlemsländernas ministrar för EU-frågor möts i Bryssel den 21 september är EU:s coronasamordning på dagordningen. Det kommande EU-toppmötet den 21–22 oktober samt förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska också diskuteras liksom konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på allmänna rådet i Bryssel.

 • Försvarsministern deltog vid EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien

  Flera personer inkl. Peter Hultqvist står på rad för att fotograferas.
  Familjefoto från EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  Den 1–2 september deltog försvarsminister Peter Hultqvist vid EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien. Vid mötet diskuterades bland annat arbetet med EU:s militära krishanteringsinsatser och den säkerhetspolitiska utvecklingen i Afghanistan.

 • EU:s migrationsministrar diskuterade Afghanistan

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sitter i mötessalen.
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson företrädde Sverige på rådsmötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

  När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade sina EU-kollegor på ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 31 augusti diskuterade de situationen i Afghanistan. Ministrarna antog också ett uttalande i frågan.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Ekonomisk återhämtning, moms och jämställdhet teman på EU:s finansministermöte

På Ekofinrådets möte i Luxemburg 18 juni ska finansminister Magdalena Andersson diskutera ekonomisk återhämtning och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens med sina EU-kollegor. Momsregler, integrering av jämställdhetsfrågorna i EU-budgeten och bankunionen är andra ämnen som ska upp på mötet.

Mötesrum i Luxemburg.
Mötesrum i Luxemburg. Foto: Ministerrådet

Förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten och tillgång till läkemedel på EU-möte

När EU:s hälsoministrar träffas i Luxemburg den 15 juni kommer de besluta om att ge den Europeiska läkemedelsmyndigheten en förstärkt roll i krisberedskap och krishantering. Andra frågor på dagordningen är tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter samt en diskussion om pandemisituationen.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh deltar i videomötet 14 juni.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh deltar i videomötet 14 juni. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU:s partnerskap med medelinkomstländer och mänsklig utveckling på EU-möte

När minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh träffar sina EU-kollegor via video den 14 juni ska de diskutera partnerskap med medelinkomstländer och EU:s engagemang för mänsklig utveckling.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1263 träffar.