Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Hans Dahlgren

Aktuellt i ministerrådet

 • Höga energipriser och EU:s klimatpaket på energirådsmöte

  Pressbild på energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
  De stigande energipriserna och Fit for 55-paketet står i fokus när energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltar i EU:s energiråd i Bryssel den 2 december. Foto: Magnus Liljegren

  På mötet i EU:s energiråd den 2 december står de stigande energipriserna i EU i fokus. Ministrarna ska även diskutera energidelarna i EU:s klimatpaket Fit for 55. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige.

 • Ministrar antog rådsslutsatser om medborgliga utrymmen för ungdomar på EU-möte

  Mötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel
  Mötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel Foto: Europeiska unionens råd

  När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades i Bryssel den 29–30 november antog de bland annat rådsslutsatser om medborgliga utrymmen för ungdomar och om arkitektur och det nya europeiska Bauhausinitiativet. Andra frågor på dagordningen var blandat lärande och en europeisk modell för idrott.

 • EU:s konkurrenskraftsråd överens om digitala tjänster och marknader

  Ministrar ansvariga för den inre marknaden och industri enades om rättsakterna för digitala tjänster och marknader när de träffades i Bryssel den 25 november. Forsknings- och rymdministrarna träffades den 26 november och antog rådsslutsatser om rymden och det europeiska forskningsområdet.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Mötessalen där EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas 15 november
EU:s jordbruks- och fiskeministrar ska träffas i Bryssel den 15 november. Foto: Europeiska unionens råd

Skogsstrategi, marknadsläget och fiskekvoter på EU:s jordbruks- och fiskerådsmöte

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel den 15 november ska de bland annat anta slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030. De ska också diskutera marknadssituationen för jordbruksprodukter och få information om samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022. Sverige representeras av ambassadör Torbjörn Haak.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s utrikesråd för handelsfrågor möts i Bryssel 11 november. EU:s relationer med USA och förberedelser inför WTO konferensen MC12 är huvudfrågor på dagordningen. Foto: Europeiska unionens råd

USA och WTO i centrum på handelsmöte

När EU-ländernas handelsministrar möts i Bryssel den 11 november ska de gå igenom läget inför världshandsorganisationen WTO:s ministerkonferens senare i höst. De ska också diskutera den transatlantiska handelsrelationen.  

statssekreterare Max Elger och Thomas Östros vice ordförande EIB
Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige i mötet mellan EU-ländernas finansministrar 9 november. Här ses han med Thomas Östros som deltog i mötet i sin roll som viceordförande i Europeiska investeringsbanken, EIB. Foto: Europeiska rådet

Ekonomisk styrning och finansinstitutens motståndskraft på EU-möte

Stärkta regler för bankernas kapitaltäckning och EU:s ekonomiska styrning var två frågor som stod i centrum när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 9 november inom ramen för Ekofinrådet. På mötet gick de också igenom läget för den ekonomiska återhämtningen i unionen.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1317 träffar.