Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt i ministerrådet

 • Möte i allmänna rådet (sammanhållning) 30 november

  Den 30 november möttes allmänna rådet i konstellationen sammanhållning i Bryssel. På agendan stod slutsatser om sammanhållningspolitikens framtid samt avslutandet av programperioden 2014–2020. Rådet diskuterade också sammanhållningspolitiken och EU:s strategiska oberoende. Sverige representerades av Dan Ericsson, statssekreterare åt landsbygdsminister Peter Kullgren.

 • Möte i utrikesrådet (handel) 27 november

  Den 27 november möttes utrikesrådet i konstellationen handel i Bryssel. På dagordningen stod bland annat Världshandelsorganisationens 13:e ministerkonferens, handelsavtal med Chile och handelsförbindelserna mellan EU och USA. Sverige företräddes av Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

 • Socialförsäkringsministern deltog i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

  Socialförsäkringsminister Anna Tenje deltog den 27 november i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. På agendan stod bland annat förslaget till direktiv om ett EU-intyg om funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd för att underlätta resor inom EU samt demokrati på arbetsplatsen och omvandling av omsorgstjänster.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 558 träffar.