Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Klimat, energi, Ukraina och tullreformer på EU-möte

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Luxemburg 4 oktober ska de bland annat fatta beslut om finansieringsmöjligheter inom energi- och klimatområdet som syftar till att minska beroendet av fossila bränslen. Tullfrågor, finansiering av stödet till Ukraina och krigets ekonomiska konsekvenser är några av flera andra frågor som kommer upp på mötet.

 • Överenskommelse i EU om nödåtgärder för att få ner elpriset

  EU:s energiministrar samlade i ett stort mötesrum i ministerrådet i Bryssel.
  Energiminister Khashayar Farmanbar och hans EU-kollegor enades om nödåtgärder för att sänka energipriserna på rådsmötet i Bryssel 30 september 2022. EU

  När EU:s energiministrar träffades i Bryssel kom de överens om nödåtgärder för att komma till rätta med de höga energipriserna.

 • Förberedelser inför fiskeförhandlingar på ministermöte

  När EU-ländernas ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskeripolitik möttes i Bryssel den 26 september diskuterade de fiskemöjligheter inför samråd med Storbritannien och Norge. Läget för jordbruket i Ukraina lyftes också vid mötet, där Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyi deltog.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1441 träffar.