Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • På EU-möte: Livsmedelsförsörjningen efter Rysslands invasion av Ukraina

  Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
  Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 24 maj. Situationen på jordbruksmarknaderna i och utanför EU i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina står på dagordningen för mötet. Foto: Sveriges EU-representation

  När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 24 maj står prisutvecklingen på och tillgången till livsmedel i fokus. Efter en uppdatering från EU-kommissionen ska ministrarna diskutera läget och möjliga vägar framåt. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige.

 • Implementering av den strategiska kompassen och Rysslands aggression mot Ukraina på Rådets möte (försvarsministrarna) den 17 maj 2022

  Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.
  Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  När EU:s försvarsministrar möts i Bryssel står implementering av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Statssekreterare Jan-Olof Lind företräder Sverige.

 • EU:s energiförsörjning på ministermöte

  EU-ländernas energiministrar möttes i Bryssel den 2 maj med anledning av den snabbt förändrade situationen på EU:s energimarknad i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.
Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Implementering av den strategiska kompassen och Rysslands aggression mot Ukraina på Rådets möte (försvarsministrarna) den 17 maj 2022

När EU:s försvarsministrar möts i Bryssel står implementering av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Statssekreterare Jan-Olof Lind företräder Sverige.

EU:s energiförsörjning på ministermöte

EU-ländernas energiministrar möttes i Bryssel den 2 maj med anledning av den snabbt förändrade situationen på EU:s energimarknad i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige.

Effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning på EU-möte

När utbildnings-, ungdoms-, kultur och idrottsministrarna träffades i Luxemburg den 4–5 april stod bland annat förstärkt utbyte inom kulturella och kreativa sektorer, fysisk aktivitet som verktyg för beteendeförändring för hållbar utveckling och ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning på dagordningen.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1404 träffar.