Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel Diarienummer: A2019/01571/JÄM, A2019/00873/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska:

  • redovisa goda exempel på insatser och myndighetssamverkan i ärenden som rör barn och unga respektive vuxna som utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel och kartlägga lokala och regionala insatser för denna grupp samt för gruppen som köper sexuella tjänster,

  • samla och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma om hur de kan agera i ärenden om barn och unga respektive vuxna som utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel samt hur det förebyggande arbetet gentemot gruppen som köper sexuella tjänster kan bedrivas, t.ex. genom att material samlas på Jämställdhetsmyndighetens webbsida,

  • vid behov erbjuda utbildningsinsatser till yrkesverksamma som möter barn och unga respektive vuxna som utnyttjats i eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel och/eller personer som utnyttjar denna grupp, och

  • kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Kartläggningen ska inbegripa såväl barn som vuxna och ska komplettera den årliga lägesrapport som Polis-myndigheten lämnar till regeringen. I delen som avser barn och unga ska särskilt multipel exploatering beaktas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 29 januari 2021.

Laddar...