Sanktioner mot Kina

Här finns information om sanktioner mot Kina.

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Det råder embargo i EU mot handel med vapen med Kina. I avsaknad av en detaljerad EU-gemensam definition av vapenembargo tillåts respektive medlemsstat tolka innebörden i enlighet med nationella lagar, regler och beslutsprocesser.

Relevanta EU-dokument

De restriktiva åtgärderna beskrivs i Europeiska rådets politiska deklaration som antogs i Madrid den 27 juni 1989. Deklarationen finns att tillgå via EU:s sanktionskarta.

Ansvariga svenska myndigheter

Det finns inga särskilda myndighetsuppdrag för genomförandet av sanktionerna mot Kina. Handelsrestriktionerna genomförs inom ramen för svensk nationell lagstiftning. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är ansvarig myndighet för frågor rörande vapenembargon. 

Bakgrund till sanktionerna

Till följd av händelserna på Tiananmen Square i Peking 1989 införde flera EU-länder vapenembargon mot Kina. I samband med Europeiska rådet i juni 1989 antogs en politisk deklaration genom vilken EU införde ett gemensamt embargo, och införlivade det i en bredare uppsättning diplomatiska och ekonomiska sanktioner.

Vapenembargot är politiskt men inte rättsligt bindande. Det lämnades till respektive medlemsstat att tolka innebörden av ”vapenembargo” i enlighet med nationella lagar, regler och beslutsprocesser.