Artikel från Socialdepartementet

Regeringen uppmärksammar Antibiotikaveckan 2023

Publicerad

Den 18 - 24 november hålls Antibiotikaveckan, då problemet med antibiotikaresistens uppmärksammas världen över. Antibiotikaresistens orsakar redan i dag lidande och död bland människor och djur och har även stora ekonomiska konsekvenser. Hör socialminister Jakob Forssmed och Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, berätta mer om problemet och lösningarna.

Transkribering:

Malin Grape:
Jakob, du är ju är väldigt engagerad i frågan om antibiotikaresistens. Vad tycker du är viktigt att folk känner till om det?

Jakob Forssmed:
Det som gör frågan så viktig är ju bland annat att det är ett hot mot hela den moderna sjukvården. Tänk er en vanlig axeloperation eller om någon får en cancerbehandling om man inte har tillgång till antibiotika – då blir själva operationen rent livsfarlig. Så det här är ju en ödesfråga för världen, faktiskt, att vi ska kunna ha en modern hälso- och sjukvård som klarar av sitt uppdrag. Och det kommer bli allt svårare om vi inte lyckas bromsa och hantera den här svåra utvecklingen.

Malin Grape:
Det låter väldigt skrämmande. Vad är det vi behöver göra för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens och konsekvenserna av det?

Jakob Forssmed:
Vi behöver göra många saker. Vi behöver dels begränsa antibiotikaanvändningen, använda rätt antibiotikum så att vi kan spara de antibiotika som behövs när de verkligen behövs. Och sen behöver vi arbeta med att förhindra infektioner. Ju mer infektioner vi får desto mer antibiotika behöver använda och det leder också till resistens. Och sedan jobba med att få fram ny antibiotika. För det har ju inte hänt på lång tid att vi har fått fram just den här nya antibiotikan som vi behöver. Alla de sakerna måste vi jobba med samtidigt.

Men det är ju väldigt komplexa frågor och det vet ju du mer om, Malin, för du jobbar ju med det varje dag. Reser mycket i världen för att just se till att där det inte finns ett lika stort engagemang för detta, att öka det också. Men varför är det så komplext och svårt att arbeta med det?

Malin Grape:
Jag tänker att du är inne lite grann på det här att man behöver både förebygga, man behöver också använda antibiotika när det verkligen behövs och göra det på rätt sätt. Och man måste ha rätt antibiotika och ha tillgång till den. Det är det ena. Sen är det så att antibiotika behöver också användas för att behandla djur. Resistenta bakterier känner inga gränser. De sprids mellan människor och djur, i miljön och de sprids mellan olika länder så det kan upplevas väldigt svårt.  Men jag tror att det finns så mycket som vi kan göra bättre om vi gör det tillsammans. Och det är ju lite av mitt uppdrag, att jobba med andra länder och på global nivå för att få ett större engagemang och förebygga en ännu sämre utveckling än den vi har idag.

Jakob Forssmed:
Blir man duktig på att begränsa antibiotikaanvändning, jobba med smittskydd, jobba så att man inte sprider infektioner på olika sätt så får man också belöningar av det lokalt. Men det gäller att vi jobbar nu internationellt.

Malin Grape:
Det stämmer, och det jag tänker är att Sverige som har jobbat så länge med den här frågan och har haft den så högt prioriterad under så lång tid – vi har ju väldigt mycket att bidra med. Vi har goda resultat, vi har mycket erfarenheter och många länder vänder sig till oss och vill veta hur vi har gjort och ta del av våra erfarenheter. Vi har också en stark röst i internationella sammanhang. Så Sverige har ju ett ansvar nu, tycker jag, att hjälpa till att få ett högre engagemang och att driva på för att högnivåmötet som vi har i FN under nästa år kommer bli ett väldigt viktigt tillfälle där vi samlar världens länder. Sedan är det klart att det är inte först efter det mötet som vi faktiskt ska ta arbetet vidare med de här nya höga ambitionerna som vi inte klarar 2024 i september.

Jakob Forssmed:
Men jag hoppas ju att Sverige också ska kunna exportera vårt arbete med att arbeta aktivt med detta, både över myndighetsgränser men också på ett väldigt aktivt sätt i sjukvården, också internationellt. Och också naturligtvis jobba med bistånd och utvecklingsfrågor så att vi också kan hantera det här globalt.