Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om en modern dataskyddsreglering för CSN

Publicerad

En särskild utredare får nu i uppdrag att se över Centrala studiestödsnämndens (CSN) registerförfattningar i syfte att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade efter dagens behov. Uppdraget syftar bland annat till att ge CSN bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Att bekämpa välfärdsbrottsligheten och motverka felaktiga utbetalningar är avgörande för att bibehålla förtroendet för våra gemensamma trygghetssystem och för att säkerställa att stöd och bidrag endast går till de individer som har rätt till dem. Bidragsbrott och felaktigt utbetald ersättning skadar tilltron till och legitimiteten för välfärdssystemen inklusive studiestödssystemet. Utredaren får därför i uppdrag att analysera behovet av ändringar i CSN:s registerförfattningar för att förbättra myndighetens förutsättningar att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

– CSN gör ett gott arbete för att minska felaktiga utbetalningar och upptäcka misstänkta bidragsbrott, men myndigheten behöver få bättre verktyg eftersom angreppen på välfärdssystemen har blivit mer systematiska och systemöverskridande. För att ge CSN förutsättningar att arbeta mer effektivt inom detta område behöver dataskyddslagstiftningen inom studiestödsområdet moderniseras och verktygen för att utveckla effektiva kontroller stärkas, säger utbildningsminister Mats Persson.

I uppdraget ingår att se över och lämna förslag som innebär ökade möjligheter för CSN att behandla personuppgifter vid informationsutbyte med andra myndigheter och aktörer samt utföra utökade kontroller.

CSN:s registerförfattningar behöver också ses över på en övergripande nivå i syfte att skapa ändamålsenliga regler anpassade efter dagens behov. Det gäller bland annat frågor som minskad detaljreglering, förändrad struktur, modernare språk och användning av enhetliga begrepp.

Till särskild utredare utses kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Presskontakt

Marcus Nilsen
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-526 90 97
e-post till Marcus Nilsen
Laddar...