Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Ansvariga för sjukvård

Ansvarigt statsråd

Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om sjukvård

 • Konferens med hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer stärker stödet till Ukraina

  Den 1 december står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed värdar för en konferens för att diskutera och stärka det svenska stödet till Ukrainas hälso- och sjukvård. Konferensen, som både samlar offentliga och privata aktörer, tar särskilt sikte på hur Ukrainas sjukvårdssystem kan byggas upp, stärkas och moderniseras.

 • Hjärthälsa i fokus när ministern besökte Halland

  • Acko Ankarberg Johansson står framför en entré. Över dörren står det Vårdcentralen Andersberg,

   Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte både Hallands sjukhus och Vårdcentralen Andersberg under sitt regionbesök i Halland.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Foto på fem personer framför en entré.

   Till varje regionbesök planeras också ett möte med regionens ledning. Ministern träffade ledningen i Region Halland för en hälso- och sjukvårdsdialog i Regionens Hus.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Acko Ankarberg Johansson står i korridor. På en skylt står det Barnavårdscentral.

   – Mötet med regionens ledning är central i mina besök på den här turnén. Men minst lika viktigt och givande för mig är att besöka verksamheterna – att se hur de arbetar och höra vilka funderingar de har kring sin arbetsplats, vilka utmaningar och möjligheter de ser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Region Halland blev den andra anhalten på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons nationella regionturné. På agendan stod bland annat dialog med representanter för regionen, men också värdefulla besök på Hallands sjukhus i Halmstad och Vårdcentralen Andersberg.

 • Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

  Foto: Maskot

  Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Foto: Maskot

Vården ska fungera även i kris och krig

Regeringen arbetar för en ökad vårdkapacitet med mer robust hälso- och sjukvård som ska kunna fortsätta att ta emot patienter även under fredstida kriser och ytterst krig. I regeringens åtgärder för att stärka det civila försvaret och vården ingår hela vårdkedjan, från vårdcentralerna till sjukhusen.

Bild på en pressträff med Lina Nordquist, Anna Tenje och Linda Lindberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterar en utredning. På pressträffen deltog även Lina Nordquist från Liberalerna och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Foto: Maskot Bildbyrå/TT

Patientrådet för in viktiga perspektiv

Sedan inrättandet av Patientrådet har regeringen haft ett viktigt forum för dialog med patientorganisationer. Patientperspektivet är grundläggande i regeringens ambition om att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1812 träffar.