Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete med anledning av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Sedan invasionens början har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och till Ukrainas återuppbyggnad. Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Försvars­departementet

Aktuellt om Rysslands invasion av Ukraina

  • Regeringen bidrar till stärkt kärnsäkerhet i Ukraina

    Regeringen har idag, den 26 januari, fattat beslut om ytterligare stöd till Ukraina. Stödet syftar till att stärka kärnsäkerheten och elförsörjningen i Ukraina genom finansiering av det Internationella atomenergiorganets (IAEA) arbete. Stödet uppgår till totalt 20 miljoner kronor under 2023.

  • Tunga avancerade vapen till Ukraina

    Den 19 januari presenterade regeringen ett stort stödpaket till Ukraina. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av försvarsmateriel hittills.

Lev Radin SipaUSA/TT

Stöd till Ukraina

Sverige bidrar med militärt, humanitärt och civilt stöd till Ukraina. Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har Sverige utökat sitt humanitära stöd. Sverige bistår också med ett direkt ekonomiskt stöd, skänker militär utrustning och bistår med civil krishantering - till exempel sjukvårdsmateriel, generatorer och tält samt bidrar till Ukrainas återuppbyggnad.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Innehåll om regeringens arbete kring Rysslands invasion av Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 121 träffar.