Hoppa till huvudinnehåll

Sverige stödjer Ukrainas fredsformel

Publicerad

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tagit fram en fredsformel med tio punkter för att uppnå en rättvis och hållbar fred. Fredsformeln presenterades i slutet av 2022 och Sverige har sedan dess tydligt uttryckt starkt stöd för Ukrainas ansträngningar att nå en fred med folkrätten som central pelare. Regeringen bidrar också aktivt till det pågående arbetet för att förverkliga fredsformeln.

Fredsformeln, som baseras på respekt för folkrätten och FN-stadgans principer om territoriell integritet och suveränitet, har erhållit ett stort globalt stöd och är i dag det enda fredsinitiativ som diskuteras internationellt.

Sverige stödjer Ukrainas fredsformel

Ansvaret för att få slut på kriget vilar tungt på Ryssland. Ryssland kan när som helst välja att dra tillbaka sina trupper från ukrainskt territorium. Det är också avgörande att Ukraina – ett demokratiskt och fredligt land som har utsatts för en brutal aggression – inte pressas till eftergifter som undergräver respekten för FN-stadgans mest grundläggande regler och principer.  Därför har Sverige konsekvent betonat vikten av att en kommande fred baseras på Ukrainas villkor. 

Arbetsgrupper driver arbetet med fredsformeln framåt

För att driva arbetet med fredsformeln framåt har Ukraina tillsatt arbetsgrupper för fredsformelns tio punkter och genomfört ett antal internationella möten i nationell säkerhetsrådgivarkrets, i Jeddah, på Malta och i Davos. Det internationella stödet för Ukrainas ansträngningar har ökat och vid det senaste mötet i Davos fanns ett åttiotal länder representerade. 

Sverige är medordförande i arbetsgrupp för strål- och kärnsäkerhet 

Sverige deltar i flera arbetsgrupper, inklusive i arbetsgruppen för upprättande av rättvisa, ekologisk säkerhet och förebyggande av eskalering och upprepad rysk aggression. I oktober 2023 anslöt Sverige sig som medordförande i fredsformelns arbetsgrupp för strål- och kärnsäkerhet. Sverige delar ordförandeskapet med Tjeckien, Frankrike och Japan. 

Arbetet syftar i första hand till att höja och förbättra strål- och kärnsäkerheten i Ukraina, som på grund av det ryska anfallskriget påverkats negativt. Ryssland har utsatt den ukrainska befolkningen för stora risker genom attacker mot områden i omedelbar närhet av ukrainska kärnkraftsanläggningar.

Sverige har en lång och bred erfarenhet på området och har sedan flera år tillbaka ett väletablerat samarbete med Ukraina, bland annat genom Strålsäkerhetsmyndigheten. Sverige har även bidragit med stöd till Internationella atomenergiorganet IAEA:s arbete för att stärka kärnsäkerheten i Ukraina. Som medordförande är Sveriges uppgift att samordna arbetet inom arbetsgruppen, tillhandahålla expertis och bidra till genomförandet av det övergripande arbetet. 

Punkterna i Ukrainas fredsformel

1. Strål- och kärnsäkerhet
2. Tryggad livsmedelsförsörjning
3. Energisäkerhet
4. Befriande av fångar och deporterade personer
5. Återupprättande av Ukrainas territoriella integritet
6. Tillbakadragande av ryska trupper och avslutande av stridigheter
7. Upprättandet av rättvisa
8. Ekologisk säkerhet
9. Förebyggande av eskalering och upprepad rysk aggression
10. Bekräftelse av krigets slut

Laddar...